Najlepsze kosmetyki naturalne

Najlepsze kosmetyki naturalne

Wszystko na temat kosmetyków naturalnych.
 • Kosmetyki Bielenda

  Data:
  6 sierpnia 2009
  Dodał:
  Agnieszka
  Kategorie:
  Marki kosmetyków

  Bielenda Kosmetyki Naturalne istnieje od 1990 roku. Od pocz?tku swojego istnienia firma wyr??nia si? nowatorskim zastosowaniem naturalnych, najbardziej warto?ciowych surowc?w kosmetycznych. Dzi?ki wyj?tkowemu podej?ciu do piel?gnacji urody zdoby?a znacz?c? pozycj? na polskim rynku kosmetycznym i d??y do osi?gni?cia r?wnie mocnej obecno?ci na rynkach zagranicznych. Bielenda od pocz?tku swojego istnienia nieustannie wprowadza nietypowe rozwi?zania zar?wno w formule produktu jak i recepturze. Obecnie posiada w swojej ofercie przesz?o 250 kosmetyk?w. S? to kosmetyki do piel?gnacji twarzy, cia?a i w?os?w:

  • kremy,
  • maseczki,
  • peelingi,
  • balsamy,
  • kosmetyki wyszczuplaj?ce,
  • kosmetyki do opalania,
  • preparaty do higieny intymnej,
  • do depilacji,
  • preparaty do piel?gnacji i stylizacji w?os?w
  • oraz aromaterapeutyczne olejki do k?pieli.

  Bielenda jest firm? nowoczesn?. Wprowadza innowacyjne rozwi?zania, oparte na pionierskich pomys?ach technolog?w. Firma potrafi wyprzedza? tendencje rodzimego rynku kosmetycznego, a jej kosmetyki ciesz? si? ogromn? sympati? konsument?w i uznaniem profesjonalist?w. Bielenda to nie tylko kosmetyki detaliczne, ale tak?e linia Ideal Skin. S? to profesjonalne kosmetyki wykorzystywane do autorskich zabieg?w w gabinetach odnowy biologicznej. Z my?l? o osobach chc?cych odpocz?? z dala od miejskiego zgie?ku, dbaj?cych o zdrowie i urod?, Bielenda stworzy?a centrum odnowy w Ustroniu. Kolejnym obszarem dzia?alno?ci firmy jest produkcja naturalnych wyci?g?w z ro?lin, zi?? i owoc?w. Produkowane ekstrakty wykorzystywane s? do w?asnej produkcji oraz sprzedawane innym firmom kosmetycznym i farmaceutycznym. Bielenda, mimo i? tworzy polskie kosmetyki, sprzedaje je nie tylko w Polsce. Dociera r?wnie? na rynki zagraniczne: europejskie, ameryka?skie, azjatyckie i afryka?skie.


  Skomentuj